És opcional, no obligatori, repercutir l'IBI en el rebut de lloguer d'un habitatge.

Cap llei actual obliga a pagar l’IBI del pis (antiga contribució urbana). Però, si el possible llogater ho accepta en el contracte, aleshores sí tindria l’obligació de pagar-lo. De tota manera, hi ha una altra excepció: els contractes de lloguer anteriors a 9 de maig de 1985. L’ article 20 de la LAU 29/1994 (que està vigent a dia d’avui) diu:

“Les parts poden pactar que les despeses generals per l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, TRIBUTS , càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització i que corresponguin a l’habitatge arrendat o als seus accessoris, siguin a càrrec de l’arrendatari. ”
Tot això afecta a qualsevol arrendament. Per tant, seria oportú que, en els habitatges públics i de lloguer social, l’Administració corresponent no els cobrés ja que genera un impost sobre una propietat d’ella mateixa. És una mala praxi del mercat privat, que s’ha estès al sector públic, en un país on l’habitatge és com una vaca que pot ser munyida continuadament.
Es diferent el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge subscrits fins al 9 maig 1985, on ÉS OBLIGATORI que EL LLOGATER ABONI L’IBI de l’immoble arrendat, llevat que s’hagi establert en el contracte que és l’amo  qui pagarà IBI. Així ho estableixen les Disposicions transitòries Segona, apt. 10, i Tercera, apt. 9, de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

D’altra banda, el llogater pot -i ha- d’exigir comprovants del cost a la propietat que certifiquin què és el que es paga. Amb això l’arrendador s’obre fiscalment a l’arrendatari …. Recordeu que la propietat li pot cobrar l’IBI però llavors l’arrendador o la propietat no s’ho pot desgravar a l’IRPF. Seria un frau, però, quin inspector ho comprovarà! Rajoy és registrador de la propietat, a qui creieu que dóna suport?
Hi ha multitud de queixes en aquest sentit als fòrums.

2 pensaments a “És opcional, no obligatori, repercutir l'IBI en el rebut de lloguer d'un habitatge.

 1. Mercè Miralles

  L’administrador em demana el pagament dels endarreriments dels IBI des de l’any 2011 fins al 2016. És així? o només pot demanar-ne el pagament dels darrers 12 mesos?

  El lloguer és posterior al 1986

  1. 500x20 Autor de l'entrada

   hola mercè
   depèn de si al contracte de lloguer permet repercutir l’IBI.
   Ara els deutes els té ell amb Hisenda, no vostè. En tot cas, vostè té un deute amb el arrendatari.
   Els deutes al s cinc anys caduquen.
   Miri-s’ho
   sort

Els comentaris estan tancats.