La carrera d'obstacles per obtenir un pis d'emergència social abans del desnonament

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona publica uns requisits molt durs

Poc a repartir: Avui la Borsa d’Habitatge de Lloguer de BCN sols té 7 pisos.

Es trata d’ocultar a l’opinió pública els cassos més punyents de la Banca i immobiliàries.

Enfrentamiento_mossos_vecinos_desahucio_Barcelona

Ningú controla els abusos dels oligarques del totxo i les finances …

però es mira amb lupa “el pobre”!

No es tracta de la garantia del dret a l’habitatge digne que és un article decoratiu de la Constitució espanyola. Si tens poc a repartir el normal és que excloguis amb criteris arbitraris i això és precisament el que ha decidit el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Per tant, els criteris no garanteixen el dret a l’habitatge de qualsevol ciutadà sinó evitar escenes torbadores de famílies al carrer i actuacions policials desproporcionades. Això és el que hi ha.

I el que hi ha és que l’Ajuntament s’ha quedat sense pisos socials. Les denúncies sobre l’enorme quantitat de pisos públics buits dels moviments socials i entitats com la nostra, però sobretot, la llarga i dura crisi que vivim ha omplert el minúscul parc d’habitatge públic i social de Barcelona. La Borsa d’habitatge del Consorci de Barcelona ofereix ja només 7 pisos i el Patronat Municipal de l’Habitatge i l’Agència Catalana de l’Habitatge esgoten els últims cartutxos.

La Taula d’Emergències que concedeix els pisos ha estat criticada per la Síndica de Greuges de Barcelona perquè ha concedit una mitjana de 140 pisos / any quan els desnonaments es compten a milers. L’espera per entrar a pisos d’emergència “ja concedits” s’allarga un mínim de 3 o 4 mesos des del desnonament. Mentre les famílies passen els seus dies allotjats als apartaments temporals de Navas o en pensions repartides per tota la ciutat.

Aquesta és la realitat simple i plana … l’ Reglament per a l’adjudicació d’Habitatges d’emergència social i creació d’1 Fitxer de dades personals .

Què entenen per emergència social? la pèrdua de l’habitatge habitual a causa dels impagaments hipotecaris o de lloguer sobrevinguts per la crisi. El procés només s’inicia quan la llar té ja una ordre de desallotjament del Banc, de la immobiliària, l’API o del propietari. S’entén llavors que les famílies passen una terrible angoixa entre la sentència judicial en què perden l’habitatge i la concessió si es dóna d’un pis d’emergència. Les llars amb menors encara els tenen certa consideració per la hipòcrita protecció dels menors de l’Administració.

Però els casos de parelles, joves o solteria queden pràcticament exclosos. Però avui dia són milers els exclosos, després de 7 anys de crisi, perquè moltes llars ja han perdut l’habitatge i mai van entrar en la tutela de l’Administració. Viuen en habitacions, en cases de familiars o senzillament ocupant un habitatge.

Les persones amb desnonament pendent hauran de complir molts requisits.

 1. tenir sentència de desnonament a causa d’impagaments de lloguer o hipoteca en què el primer rebut impagat és abans de 6 mesos de l’entrada en l’habitatge (per evitar espavilats). Per pèrdua del pis perquè el banc no fa lloguer social després de la dació en pagament. Per pisos en males condicions higièniques o estructurals on visquin menors, per familiars amb malaltia molt greu o incapacitat, sempre que passi després d’entrar al pis. Tot i això la majoria de desnonaments amb els requisits no són atesos per “falta de tutela efectiu” de l’Administració. Anem que ni les Oficines d’Habitatge ni els Serveis Socials es volen assabentar que una llar es queda al carrer. Queden exclosos les llars:
  • que ocupen pisos
  • que viuen en habitacions.
  • que viuen en cases de familiars
  • de joves parelles que necessiten independència econòmica però no tenen prou ingressos.
  • amb impagaments però que les seves rendes de la unitat de convivència superen el 30% del pagament del lloguer o hipoteca. Si un cobra 1000 € però no paga 290 de quota queda exclòs.
  • impagaments de quota d’habitatge en què el primer rebut impagat és abans de 6 mesos de l’entrada en l’habitatge (per evitar espavilats).
  • que hagin rebutjat un pis de protecció en els últims dos anys.
  • que no disposin de uns ingressos mínims no superin 0,4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM = 532 € / mes), o sigui 213 € i uns ingressos màxims de 532 € / 1 persona i 1065 € / una unitat de convivència.
 2. quedar-se sense habitatge perquè després de la dació, l’entitat financera o immobiliària no accedeix a fer un contracte de lloguer social. Fixeu-vos que són d’emergència llars que tenien una hipoteca impagada però no en canvi una unitat familiar que viu amb 426 € en una habitació de 300 € / mes.
 3. unitats de convivència en què viuen menors en condicions de poca salubritat i inseguretat.
 4. unitats de convivència amb membres amb greus problemes de salut agreujats per les condicions higièniques de l’habitatge i que no es poden resoldre tècnicament. Cal demostrar que llogo el pis abans dels problemes de salut.
 5. unitats de convivència amb membres amb greus problemes de mobilitat sempre que el fet hagi succeït després de la signatura del contracte.
 6. unitats de convivència que viuen amb menors en edificis en condicions greus estructurals sempre que hagin signat el contracte abans de conèixer aquestes i que no es puguin resoldre tècnicament.

Les persones amb desnonament pendent hauran de signar “un contracte social”.

La cursa d’obstacles contínua perquè un cop superats els esculls dels requisits s’han de presentar un munt de documents i la novetat és que s’ha de signar un “ contracte social “. Les Oficines d’Habitatge es comprometen a pagar la diferència si la quota supera el 30% de la renda familiar i t’exigeixen la revisió continuada de la situació monetària de la família. però crida l’atenció les condicions i compromisos que s’exigeixen: “fomentar la seva integració a la comunitat”, “seguiment de les condicions contractuals”, “seguiment dels Serveis Socials de les obligacions contractuals” “i propostes de sanció per incompliments o poca col·laboració de la família “.

En realitat s’està suggerint que les famílies que accedeixen als pisos d’emergència són problemàtiques en si mateixes. Per això, exigeixen un codi de bona conducta, un contracte social … en definitiva mètodes de control social molt a l’estil de les últimes tècniques neoliberals del Gran Germà. A ningú li demanen un codi de bona conducta quan crea una empresa o compra un pis. Ja hi ha lleis per castigar les actituds incíviques. No cal avançar que es van a incomplir. Finalment l’article 10 permet dues coses:

 • desestimar la concessió del pis d’emergència si no s’ha demostrat fefaentment la seva necessitat tot i complir tots els requisits.
 • tot i tenir concedit un pis, en el cas que en tres mesos no s’hagués pogut lliurar, la unitat familiar perdrà el dret adquirit.Com deia una família de la nostra Associació 500×20:

  “… cal muntar un pollastre i sortir a la premsa per assegurar-se el dret a un habitatge digne …”