Barcelona baixa els preus dels habitatges públics després de les mobilitzacions dels llogaters

Per què l’Ajuntament no ha fet d’aquesta mesura social “titular de premsa” ????

El Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB) retorna els lloguers als preus del 2007.

Preus abusius han portat a desenes de familias a un pas del desnonament.

logo pmhb

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona continua amb el xip de vendre pisos després de 6 anys de crisi.

La mobilització dels veïns del Titanic (Sant Andreu) va obrir el pastís

Corria el setembre del 2013 quan algunes famílies en processos judicials per desnonament del PMHB van arribar a l’Associació 500×20 buscant ajuda. Sense feina i amb rebut mensuals entre 500 i 800 € acumulaven impagaments i el PMHB va iniciar el procés judicial de llançament. Alguns rebuts superaven els ingressos bruts familiars en més de 200 euros.

Un grup de llogaters van organitzar-se en comunitat de veïns, recollir les dades de les famílies amb processos judicials i amb greus dificultats econòmiques. El problema era greu doncs l’Ajuntament de Barcelona també participava de les polítiques neolliberals d’expulsions de famílies pobres en habitatges de titularitat pública que tenien preus de lloguer per sobre del mercat.

La FAVB i l’Associació 500×20 van fer costat als veïns

L’Associació 500×20 va dur el cas a la Junta de la FAVb (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) i als seus Serveis Jurídics. Es va decidir demanar una reunió amb l’Àrea d’Habitatge de l’AJuntament.

En paral·lel els veïns van buscar també l’ajuda de les entitats veïnals del Districte de Sant Andreu i els desnonaments van obrir un nou front de conflicte al Consell del Districte. Tots els partits es varem veure obligats a prendre partit per evitar la vergonya dels llançaments en habitatges de titularitat pública.

Contradictòriament tot això s’emmarcava dins un procés polític municipal d’autobombo que havia declarat Barcelona “lliure de desnonaments” i signant acords amb entitats socials del Tercer sector, PAh, FVb, etc.

El 18 de novembre hi havia el primer llançament del Marcos i la seva família als habitatges anomenats les Vores del Cinturó ubicat al passeig Santa Coloma. Encara que el llançament estava aturat unes desenes de persones es van concentrar i després van dur la protesta a les Oficines d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona a Diagonal/Glories a va fer costat als representants de la FAVb i de l’Associació 500×20 que van pujar a negociar amb l’Ajuntament.

sant_andreu_titanic_reunioPMHB

reunió amb PMHB dels veïns del Titanic

L’AJuntament dóna una resposta satisfactòria a les demandes socials als pisos del PMHB.

Després de la reunió, la gerència d’Habitatge de BCN, per boca d’Antoni Sorolla es va comprometre a resoldre els diferents conflictes i aturar els llançaments a tots els habitatges públics. El pas és important però ha estat ocultat per les Administracions “perquè no s’estengui l’exemple”. Una mesura social com aquesta hauria estat de gran impacte en els titulars de la premsa i col·locat a l’equip de Trias en posició immillorable respecte del Tripartit d’esquerres que precisament va fer al 2008 la mesura contraria apujant els lloguers públics el 68%, iniciada ja la greu crisi econòmica.

Finalment els acords es van concretar en:

  • Els llançaments han estat paralitzats i es revisaran tots els cassos.
  • Els processos oberts s’han resolt amb el pagament total del deute (alguns casos amb més de 14 mesos d’impagaments) i altres que s’han regularitzat via subvenció familiar.

A més a més..

  • Els lloguers es redueixen fins al 6’42 €/m2. preu previ a la crisi.
  • Si la situació familiar és greu es pot demanar una subvenció al PMHB que abona l’Àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament per tot allò que excedeixi el 30% dels ingressos del llogater o fins i tot del 20% en el cas de unitats familiars amb ingressos molt baixos.
  • Les quotes complementàries (escala, IBi, etc) queden en mans de les negociacions entre llogaters i administrador de finques (i PMHB).
  • Queda en l’aire el control i justificació de les despeses als edificis i el tema del cobrament de l’IBI als llogaters, cobrament que s’ha generalitzat en els darrers anys.
  • S’han compromés a una política més proactiva i eficient de manteniment de les finques i dels habitatges en quan a arranjament de desperfectes, instal·lacions, etc, que estava bastant abandonada.

Una petita gran victòria deguda a la mobilització popular. Des del blog de l’Habitatge Públic i Assequible volem agrair a la FAVb, a As, 500×20 però especialment al veïnat del Titanic la informació que hauria de ser extensible a totes les comunitats dels edificis dels llogaters d’habitatges públics i socials de la ciutat.