Arxiu de l'autor: 10hj_sagrera

Roda de premsa amb la FAVB i 500×20: Demanem la reversió de la venda de l’habitatge públic venut

Els companys d’Habitatge Públic. Prou Especulació vam participar el 31 de juliol passat a la roda de premsa organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), juntament amb les companyes de l’Associació 500×20.

El motiu d’aquest acte era, per un costat, explicar als mitjans l’expedient sancionador que ha obert l’Agència Catalana de l’Habitatge a Colon Viviendas, del grup Azora Inversiones, per l’adjudicació irregular de pisos protegits i, per l’altre, reivindicar un cop més la reversió de la venda del dret de superfície dels 298 habitatges del Consell Comarcal del Barcelonès, als barris de Can Peguera, les Corts, la Sagrera i Porta.

Inicis de l’expedient sancionador. Intervenció davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat

El 3 de desembre passat a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament, a proposta del grup parlamentari ICV-EUiA, i per mitjà de la nostra companya Almudena de Miquel, vam exposar les nostres reivindicacions i neguits a causa de  la privatització del dret de superfície d’aquestes promocions.  Ho vam fer en el transcurs del debat de la proposta de resolució sobre el control de la legalitat en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer. Podeu llegir el text íntegre de la seva intervenció aquí (format  PDF).

En aquesta sessió, Joan Balañach, vocal d’urbanisme de la FAVB, va plantejar els punts que preocupaven l’entitat veïnal (el text complet escrit el trobareu aquí (format  PDF).

Les intervencions les podeu veure en aquest vídeo: http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7255984&p_cp3=7256892

En la proposta de resolució aprovada s’instava que REGESA,  amb caràcter d’urgència, obrís un expedient per comprovar que l’empresa adjudicatària no havia infringit cap clàusula del contracte de compravenda. Simultàniament l’Agència per l’Habitatge de Catalunya es comprometia a seguir amb les diligències prèvies al procediment sancionador per les condicions i formes d’actuació de Colon Viviendas SII SA.

Sanció a Colon Viviendas per infracció greu de la Llei pel Dret a l’habitatge

Mig anys després de la nostra compareixença davant el Parlament, l’Agència Catalana de l’Habitatge finalment ha obert un expedient sancionador a Colon Viviendas per infracció greu de la Llei 18/2007, del dret a l’Habitatge, en concret per l’incompliment de l’article 133.1 de la llei on s’especifica que “(…) els adjudicataris han d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial“. L’empresa ha estat sancionada amb una multa de 24.000 euros per l’adjudicació irregular de 55 pisos de les promocions de Rio de Janeiro i del Passeig d’Urrutia, al districte de Nou Barris. Aquestes dues promocions són les dues úniques promocions de les quatre que estarien qualificades a l’empara del Decret 454/2004, en què s’exigeix la inscripció al corresponent  Registre de Sol∙licitants d’Habitatges com un dels requisits d’accés als habitatges amb protecció oficial.

Les reivindicacions de la FAVB pel que fa a les promocions privatitzades

En la roda de premsa que explicava aquest procés sancionador, Joan Balañach va recordar que només la gestió pública d’aquests pisos (que a més de públics són dotacionals i, per tant, compten amb una funció social clarament diferenciada) pot garantir que qui hi accedeixi siguin els col∙lectius més necessitats d’un habitatge. A més, el fet que hi hagi milers de sol∙licitants d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona, i en un clar context d’emergència habitacional, fa més pertinent i urgent que mai la recuperació pública d’aquests pisos més enllà de la simple propietat del sòl. Balañach també va emplaçar l’Agència Catalana de l’Habitatge a reclamar Regesa, com a empresa pública, que exigís Colon Viviendas el compliment del contracte de compravenda, en què s’estipula, més enllà del que dicti la normativa vigent, que l’adjudicació de totes quatre promocions ha de passar obligatòriament pel Registre de Sol∙licitants.

A dia d’avui, Regesa està ignorant tots els requeriments fets.

2015-08-09_roda_premsa_favb_500x20_10hj_3

Joan Balañach, vocal d’urbanisme de la FAVB, reclamant la reversió de la venda d’habitatges dotacionals

500×20 i la lluita pel dret a l’habitatge públic i assequible

Salva Torres, de 500×20, va exposar com l’Associació va destapar aquesta operació, en la qual només una empresa es va presentar al concurs. Salva Torres critica que la venda dels quatre blocs es va fer per un total de 11,4 milions d’euros. Només dues setmanes més tard, a la CNMV, aquestes promocions eren valorades en 18 milions, comportant una plusvàlua del 40%, i un exemple més de malbaratament dels recursos públics. També destaca el fet que aquestes promocions es construïssin amb crèdits
hipotecaris avalats amb els diners dels contribuents. Per acabar, Salva Torres va fer esment a l’obligatorietat, en la majoria dels contractes de lloguers públics, que l’IBI el pagui el llogater quan això no ha de ser necessàriament així.

2015-08-09_roda_premsa_favb_500x20_10hj_2

Salva Torres, de 500×20, parlant de l’especulació amb l’habitatge públic

La lluita veïnal per la recuperació a mans públiques de les promocions venudes

Ismael Hernández, company de la promoció de Río de Janeiro, va incidir en les repercussions  contractuals i econòmiques d’aquest traspàs per als veïns i en el poc manteniment de les finques. En ple estiu de 2013, el veïnat d’aquestes promocions va ser informat d’aquest traspàs a través d’una carta de l’empresa adjudicatària, Colon Viviendas.

Des d’aleshores-explica Ismael Hernández-, hem anat lluitant, juntament amb la FAVB i 500×20, per garantir no només els nostres drets com a veïns temporals d’aquests pisos, sinó per garantir l’exercici del dret a l’habitatge digne. Durant els primers mesos, coincidint amb la renovació dels contractes d’aquestes promocions, vam trobar-nos amb una sèrie de sorpreses. Des del principi, intenten apujar tot el que és el preu no social del lloguer (intenten encarir la quota un 50% de les despeses complementàries, i obligar els inquilins i nous adjudicataris a llogar una plaça de pàrquing). Als qui se’ls apropa la data de venciment del contracte en comptes de renovacions se’ls fa contractes nous, fet que comporta actualitzacions d’avals i fiances, tràmits administratius, temps i bona quantitat de diners. Tot plegat, més enllà del preu del lloguer estricte, els complements que volen aplicar, fan que, en alguns casos, se situin en preus i condicions quasi de mercat. Per altra banda, destaca el poc manteniment de les finques i la poca comunicació de l’empresa que no disposa ni d’oficines físiques a la ciutat.

A més, afegeix Ismael, s’aplica la LAU de forma estricta, passant els contractes de 5 anys a  3 anys. Una llei que neix amb la clara vocació de defensar el dret de la propietat per sobre del de l’habitatge. Al  parer del veïnat d’aquestes promocions, i per garantir la funció social d’aquests habitatges, caldria diferenciar els contractes de lloguer públic/social dels de l’arrendament civil, tal com fins i tot la mateixa LAU permet, en la seva disposició adicional primera.

L’Ismael reconeix que aquesta sanció és un bon pas per recordar Colon Viviendas que ha de complir amb la normativa vigent i que, en cap cas, no és  competència de l’empresa verificar que els sol∙licitants compleixen amb els requisits d’accés als pisos de protecció oficial. Però recorda que, tant el veïnat com la Síndica de Greuges de Barcelona a la primavera de 2014, quan tocava fer la majoria de renovacions i hi havia moltes noves adjudicacions per la renúncia d’antics veïns, havíem alertat d’aquestes irregularitats davant del Consorci de l’Habitatge; irregularitats que van ser menystingudes i que fan que, més enllà de la sanció econòmica, ara hi visqui gent triada a dit i per criteris sovint de solvència dels futurs inquilins, tal com queda de manifest al web de Lazora en la publicitat d’altres promocions venudes amb anterioritat.

2015-08-09_roda_premsa_favb_500x20_10hhj_1

Ismael Hernández, veí d’un dels blocs venuts a Colon Viviendas, parlant de com ha afectat la venda als inquilins i dels entrebancs amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona

En el transcurs del debat amb la premsa també es van tractar temes com la situació actual de Regesa, del Consell Comarcal del Barcelonès i la venda d’altres promocions d’habitatge públic.

Consideracions respecte a l’habitatge públic traspassat a fons voltors

Ja fa un any parlàvem, en aquest mateix blog, de totes les nostres demandes i inquietuds, i de com vam assabentar-nos de tot el traspàs de l’habitatge públic a mans privades.

Sabem que el mateix grup inversor, per mitjà de l’empresa Lazora, ja havia estat l’adjudicatari entre 2010 i 2011 de 3 promocions, i un total de 391 habitatges, de Regesa: als carrers de Pujades, de Camp del Ferro i d’Alfons Comin.

Sabem també que l’any 2012,  l’Incasol havia posat en licitació 3 promocions, només una de les quals, la del carrer Encarnació, va ser finalment comercialitzada i traspassada a Visoren, una empresa catalana dedicada a la promoció d’habitatge protegit.

Com hem arribat a aquesta situació de desprendre’s d’un bé fins ara tancat al mercat? Ho explica de forma molt clara David Harvey, quan parla de l’acumulació per despossessió; un procés consistent a considerar actius financers aspectes que abans quedaven fora del mercat (educació, salut, habitatge, entre d’altres).  Ho hem viscut a Barcelona i a Madrid, pero tambe a ciutats com Berlin, Amsterdam o San Francisco. L’habitatge públic, com la resta del mercat immobiliari deixa de ser, si ho ha arribat a estar mai en aquest país, un bé d’ús per ser un bé de canvi.

La propia llei d’habitatge de 2007 va abonar el terreny perquè els drets de superfície dels habitatges protegits poguessin ser transmesos a fons immobiliaris (article 82.2 de la llei 18/2007 d’habitatge). I el Consorci d’habitatge de Barcelona en un informe de 2009, avala aquestes operacions de col·laboració público-privada perquè tenen l’avantatge de reduir l’endeutament garantint l’ús social de l’habitatge.  Com també ho avalava el Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, No obstant això, s’oblida sovint que, d’aquests 11,4 milions de l’operació de 2013, el Consell Comarcal n’ha vist ben pocs, ja que la transmissió ha consistit en la subrogació de 4 hipoteques, una per cada una de les finques, i un xec de pocs milers d’euros, que en cap cas ha comportat una liquiditat significativa a les arques públiques.

A més, volem recordar que, la majoria d’aquestes promocions venudes són habitatges dotacionals, és a dir, habitatge construit en sòl no residencial i en terrenys sovint reclamats pels veïns per a equipaments. La Sindica ja es va pronunciar en un informe advertint que els habitatges dotacionals eren una figura sorgida el 2004 per paliar una situació temporal i anaven destinats a col∙lectius especifics amb necessitats d’habitatge. Per tant, no haurien de canviar de mans i és l’administració qui ha de vetllar per l’exercici del dret a l’habitatge d’aquests col·lectius i no només oferir habitatge a un preu assequible (affordable housing) sinó tambe vetllar perquè l’ accés a l’habitatge digne dels col∙lectius més vulnerables socialment i economicament estigui garantit (social housing). I només la titularitat pública d’aquests habitatges pot garantir la seva funció social.

PRIMERA ACCIÓ DEL VEÏNAT DELS EDIFICIS PRIVATITZATS DE LLOGUER SOCIAL PER JOVES.

Els veïns i veïnes de les 4 promocions que ha venut l’Ajuntament de Barcelona al fons voltor Colón Viviendas comencem les mobilitzacions.

DEFENSEM L’HABITATGE PÚBLIC – PROU ESPECULACIÓ

dia 25 de juny a les 19:00h

Penjarem simultàniament pancartes

Concentracions Solidàries davant els edificis.

Les Corts:
• Benavent 51
Nou Barris:
• Pg Urrutia 13-37
• Rio de Janeiro 11
Sant Andreu
• Gran de la Sagrera 77-79

blog ens han venut

Demanem el suport dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, defensem el comú, defensem el que és públic, denunciem la progressiva privatització del parc públic d’habitatge a la ciutat de Barcelona.

VINE- DÓNA SUPORT -DIFON A LES XARXES -EXPLICA-HO

amb el suport de la FAVB, Associació 500×20 i Nou Barris Cabrejada

Més informació a: http://habitatgepublic.prouespeculacio.org/

L’habitatge públic privatitzat: Un any de lluita dels joves dels blocs 10HJ.

jornada contra privatització habitatges jovesEl veïnat intenta revertir la situació amb el suport de la FAVB i de l’Associació 500×20.

ELS FETS

El passat 2 d’agost de 2013 El Consell Comarcal del Barcelonès va vendre 298 habitatges, quatre promocions de lloguer social de la capital catalana, als districtes de Nou Barris, Les Corts i Sant Andreu.
La Fundació Pisos de Lloguer, organització privada sense ànim de lucre, impulsada pel Consell Comarcal del Barcelonès, era la propietària dels habitatges després que Regesa efectués la transmissió de la gestió dels pisos entre els anys 2004 i 2007. A principis del 2013 es va decidir liquidar la fundació i vendre els seus actius, abans, a una empresa privada. Tots els ajuntaments presents al Consell Comarcal, amb representants de CIU, PSC, ICV i ERC, van donar el vist i plau a la operació també aprovada per l’Agència Catalana de l’Habitatge.
Només es va presentar una empresa a concurs públic, Colon Viviendas, gestora del fons d’inversió Azora, amb seu a Madrid, protagonista de les vendes d’habitatge públic de la Comunitat i l’Ajuntament de Madrid.

Aquest fons d’inversió va pagar 11,4 milions d’euros pels habitatges, que s’hauran de destinar a lloguer social durant 25 anys a comptar des de la data de qualificació de l’habitatge. Els drets de superfície dels edificis en canvi tenen una durada de 75 anys després dels quals hauran de retornar a l’Ajuntament de Barcelona, si no hi ha cap altre acord.

DE COM ENS ASSABENTEM EL VEÏNAT I LA CIUTADANIA

Els veïns i veïnes (d’Urrutia; Rio de Janeiro; Benavent i Gran de la Sagrera) ens vam assabentar d’aquesta privatització quan ja era un fet consumat, mitjançant uns cartells informatius a la porta de les escales, el mes d’agost del 2013. La informació únicament feia esment al canvi de gestió.
El mes de setembre vam rebre dues cartes, una de Fundació Pisos de Lloguer i una altra de Colon Viviendas, informant de la venda i assegurant que les condicions de lloguer en règim de protecció oficial es mantindrien.
El mes de novembre l’Associació 500×20, Associació per el Lloguer Públic i Assequible, publica al seu portal web la notícia de la venda. Apareixen breus publicacions als diaris La Vanguardia, El País, El Periódico. L’1 de desembre, en el programa “Salvados” de LaSextaTV exposen el cas de la venda d’habitatge públic a Madrid al mateix fons voltor i els veïns de Barcelona veiem per televisió les mateixes cartes informatives que ens van enviar a nosaltres, i les conseqüències reals del traspàs dels pisos a mans privades. Pocs mesos després apareixen anuncis de pisos d’aquestes promocions en portals webs immobiliaris, sense esmentar que es tracta de pisos protegits, falsejant les seves característiques i saltant-se la llista de sol•licitants d’accés a l’habitatge públic.

 LA LLUITA: EL CAMÍ QUE HEM FET

A partir del mes de novembre, arran de la poca informació obtinguda i de les sospites que la privatització de l’habitatge afectaria a la situació dels llogaters, els veïns i veïnes ens posem en contacte amb l’associació 500×20 i amb la FAVB. Ens trobem en una primera assemblea d’afectats el 12 de gener de 2014. A partir d’aquí, les diferents promocions afectades, decidim constituir-nos com associacions i comencem un camí plegats que ens ha portat a:

  • Consells de districte i assemblees de barri de tots els districtes afectats.
  • Reunions amb representants dels partits polítics dels districtes.
  • Reunions amb Consell Comarcal del Barcelonès; Agencia Catalana de l’Habitatge; Síndic de Greuges de Catalunya i Síndica de Greuges de Barcelona.
  • Reunions amb Colon Viviendas.
  • Entrevistes amb mitjans de comunicació.

Desprès d’haver fet aquest circuit vàries vegades, hem trobat poques respostes clares, per tant el camí ara ens porta a mobilitzacions i accions d’afectats i de la ciutadania.

LES NOSTRES REIVINDICACIONS

1. DENUNCIEM

  • LA PROGRESSIVA PRIVATITZACIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGE A LA CIUTAT DE BARCELONA

Prou especulació amb l’habitatge públic. En una ciutat on els desnonaments són diaris, demanem que es revoqui la venda a un fons especulador. Defensem l’accés a l’habitatge públic i de lloguer dels ciutadans de Barcelona.

  • VOLEM QUE EL CONTRACTE DE TRASPÀS DE L’ÚS DE SUPERFÍCIE ENTRE LA FUNDACIÓ PISOS DE LLOGUER I COLON VIVIENDAS SIGUI PÚBLIC

Hem demanat a l’Ajuntament a través dels districtes; del Consell Comarcal del Barcelonès; de l’Agència Catalana de l’Habitatge i del Síndic de Greuges, de veure aquest contracte i que aquest document ha de ser públic. Encara no ens han facilitat aquest document. Això ens fa sospitar de possibles irregularitats en el procés.

  • VOLEM QUE L’ADMINISTRACIÓ ADQUIREIXI EL COMPROMÍS DE GARANTIR LA FUNCIÓ SOCIAL D’AQUESTS HABITATGES

S’han venut els drets de superfície durant 75 anys, només queda garantida la funció social durant 25, a comptar des de la data de qualificació de l’habitatge, en algunes promocions ja han passat 12 anys, per tant hi ha un alt marge per especular amb els béns dels ciutadans. Cap dels organismes implicats ens ha deixat clar què passarà amb els habitatges un cop passin aquests 25 anys.

  • IRREGULARITATS A L’ACCÉS DE L’HABITATGE

Demanem que l’accés a l’habitatge públic sigui supervisat per l’administració, que es segueixi l’ordre de la llista del registre de sol•licitants d’accés a l’habitatge per garantir la transparència a l’hora d’accedir a un habitatge públic.

2. RECLAMEM

  • QUE ES MANTINGUIN LES CONDICIONS D’HABITATGE PÚBLIC I DE LLOGUER ALS ACTUALS LLOGATERS I QUE ELS NOUS LLOGATERS GAUDEIXIN DE LES MATEIXES CONDICIONS. JA HI HA VEÏNS QUE HAN HAGUT DE MARXAR EN NO PODER ASSUMIR LES NOVES CONDICIONS.

• Fins ara els llogaters, al caducar els contractes, es revisaven els requisits econòmics dels adjucataris i si complien amb la normativa vigent es feia una renovació del contracte. A l’actualitat no es fan renovacions dels contractes, es fan nous, això suposa una despesa econòmica afegida ja que s’ha d’actualitzar l’aval, unes 6 mensualitats, i la fiança amb un preavís d’un mes d’antelació.
• S’incrementen els costos de quotes de manteniment de l’edifici, amb nombroses irregularitats en aquest manteniment. Demanem poder veure amb detall a on van aquestes quotes.
• S’obliga a tenir una assegurança del contingut de la llar per poder fer una nova contractació, quan, segons la normativa vigent, no és obligatori.
• Es vinculen les places de pàrquing als contractes de lloguer dels pisos i, en molts casos, s’obliga a que s’agafi el pàrquing per poder fer un nou contracte. Fins ara no era obligatori llogar-lo. D’altra banda el seu preu és més alt que al mercat lliure.
• El veïnat que fa un contracte nou s’apunta a la llista de sol•licitants d’accés de l’habitatge el mateix dia que signa el contracte. Demanem que es continuï fent per ordre de llista per garantir la transparència en l’accés.

ENS DIRIGIM ALS NOSTRES CONCIUTADANS

Els veïns i veïnes de les promocions afectades, la FAVB i la Associació 500X20 lluitem per la defensa de l’habitatge públic. Els veïns som conscients de la funció social que compleixen aquests edificis, no lluitem únicament pel benefici propi, estem defensant el que és comú i construït amb diners de tots, demanem el que és just pel veïnat i per la ciutat, estarem on hàgim d’estar per defensar l’habitatge públic de la nostra ciutat i denunciarem la progressiva privatització de l’habitatge, no només en les nostres promocions, per això demanem també el suport de tots els nostres veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona i de les entitats.

Les companyes d’Habitatge Públic Prou Especulació intervenim al Parlament per exigir els nostres drets com a llogateres de pisos protegits

Les companyes d’Habitatge Públic. Prou Especulació vam comparèixer ahir, 3 de desembre de 2014, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament. Ho vam fer en el transcurs del debat de la “proposta de resolució sobre el control de la legalitat en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d’un conjunt d’habitatges dotacionals procedents de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer”, promoguda pel grup parlamentari d’ICV-EUiA.

2014-12-03_intervencio_habitatgePublic_Prou_speculacio_Parlament

L’Almudena, una de les veïnes afectades, va exposar les principals problemàtiques i irregularitats que hem patit els veïns i les veïnes dels pisos protegits transmesos a l’empresa Colon Viviendas, filial de Goldman Sachs (text íntegre de la compareixença).

Totes les intervencions les podeu seguir a http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=7255984&p_cp3=7256892

En l’exposició de les repercussions del traspàs a mans privades, es van esmentar les clàusules abusives que afectaven tant el preu de lloguer a pagar (augment de les despeses de manteniment, obligatorietat de llogar una plaça de pàrquing, requeriment de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil, noves garanties en concepte d’aval i fiança) com l’accés a aquests habitatges (incompliment de les llistes del registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit i publicació dels pisos a portals immobiliaris privats).

En la compareixença al Parlament hi va participar també Joan Balañach de la FAVB, qui en la seva intervenció va defensar la funció social d’aquests habitatges, especialment en un context d’emergència social com l’actual. A banda dels temes que es tractaven en la proposta de resolució presentada per ICV-EUiA, la FAVB va demanar que els grups parlamentaris consideressin la reversió de la venda com a única mesura per a la màxima protecció de la tinença de la llar dels col·lectius més vulnerables; el compromís que no es vengui més habitatge públic; i el desenvolupament d’una veritable política pública d’habitatge basada en el lloguer assequible.

En la proposta de resolució aprovada  s’insta, en caràcter d’urgència, que REGESA obri un expedient per comprovar que l’empresa adjudicatària no hagi infringit cap clàusula del contracte de compravenda. Simultàniament l’Agència per l’Habitatge de Catalunya ha de seguir amb les diligències prèvies al procediment sancionador per les condicions i formes d’actuació de Colon Viviendas SII SA. En cas que se’n detecti cap irregularitat, es podrà iniciar l’expedient sancionador abans de transcorreguts sis mesos a comptar d’ara.

Les veïnes afectades esperem que el govern prengui les mesures adients per garantir els nostres drets. Mentrestant, seguim amb la lluita per l’Habitatge Públic!!!

Prou especulació! No a la privatització del poc parc públic d’habitatge existent!

 

 

Les pancartes ja no hi són…però tornarem!

Ni trencades ens treuran els nostres drets!

El passat dia 25, a les 19 hores, quatre promocions de pisos de protecció oficial vam penjar pancartes a les façanes per protestar per la privatització de la gestió dels pisos, que ha estat venuda a Colón Viviendas.

Les pancartes ja no hi són. Us preguntareu què els hi ha passat. Us farem un petit resum.

El dia 26, la pancarta de La Sagrera es va trencar. El més probable és que es trenqués per la força del vent.

Les pancartes d’Urrútia i de Rio de Janeiro, tampoc van arribar al dia 27. La forma en què van aparèixer trencades fa pensar que algú va tallar-les intencionadament. El mateix va passar amb la pancarta del carrer Benavent, tot i que va resistir fins el divendres 27. El que ha passat a Urrútia, Rio de Janeiro i Benavent fa pensar que, si la pancarta de la promoció del carrer de la Sagrera hagués aguantat, hauria estat sabotejada, com tota la resta. No sabem qui ho va fer, ni per què, però això és inqüestionable.

URRUTIA

Pancarta estripada al Passeig d’Urrútia

El primer impuls va ser indignar-nos. Després de mesos de lluita, menystinguts per les administracions i la majoria dels partits polítics que ens han fet, literalment, perdre el temps, vam decidir deixar-nos de protocols i prendre la iniciativa.

Volíem que els barris, més enllà de les diferents associacions de veïns dels barris afectats, de la FAVB i de 500×20, del Síndic de Greuges i de la Síndica de Barcelona, sabessin què estava passant amb l’habitatge públic. I ho hem aconseguit! Perquè durant unes hores o uns dies, qualsevol vianant que passés pel davant dels edificis afectats, en aixecar el cap, va veure que alguna cosa no rutllava al seu barri. Alguns van preguntar-nos: “Què us passa?”. Alguna d’aquestes persones, quan va veure que la pancarta del seu barri ja no hi era, també ens va preguntar: “Què ha passat?”

Comprovar l’interès despertat per les pancartes ens va ajudar a refer-nos. Després d’una estona de llepar-nos les ferides, ens vam aixecar i vam començar a pensar quin serà el nostre següent pas.

Trobarem altres vies d’explicar el que està passant. Farem arribar a cada racó de Barcelona les preguntes que ens fem. Explicarem que ja ens han intentat silenciar un cop. Que els molesta que demanem explicacions de com es gestiona el patrimoni de tots.

Aquesta crisi, que encara continua, ha estat molt dura per a la majoria de la població. Però també ha tingut una part bona: la gent s’ha conscienciat que ha de defensar els seus drets perquè no li prenguin de les mans, i s’està organitzant. I un habitatge públic i de lloguer assequible és un dret que tenim i que està en perill. I la gent ho ha de saber!

Perquè el dia que marxin els actuals inquilins, han de poder venir uns altres després, mantenint les condicions dels anteriors i han de ser seleccionats de forma transparent per evitar greuges. I això no està garantit. A més, els ingressos dels lloguers no han d’anar a parar al compte de resultats d’un fons d’inversió que ha comprat patrimoni públic construït amb els impostos de tothom i venut en el moment que més devaluat estava i, per tant, tirat de preu.

A l’habitatge públic també s’han socialitzat les pèrdues i privatitzat els beneficis.

I, quanta més gent n’estigui al corrent, més difícil els hi serà continuar fent-ho.

Ens ajudeu a difondre-ho?