Desenes de pisos buits, edificis en mal estat i finques mal administrades, mals endèmics del Patronat (PMHB)

La rebelió dels llogaters del Titanic revela el mal estat del parc d’habitatge públic. El menysteniment de l’habitatge social ha estat una constant durant dècades. Els desnonaments de famílies ho destapa tot. Ha finals del 2013 els cinc edificis que componien el Titanic – Habitatges de les Vores del Cinturó- es trobaven en un estat … Read more

La crisis i l'empobriment de les llars fan aflorar la morositat a l'habitatge públic.

L’Agència Catalana de l’Habitatge reconeix que 1 de cada 4 llars són moroses. Després de 7 anys de crisi per fi els polítics es donen per assabentats. No anava a ser diferent. Des de fa més de 3 anys diverses entitats estan alertant que els desnonaments de lloguer han crescut i superen amb escreix al … Read more

Les companyes d’Habitatge Públic Prou Especulació intervenim al Parlament per exigir els nostres drets com a llogateres de pisos protegits

Les companyes d’Habitatge Públic. Prou Especulació vam comparèixer ahir, 3 de desembre de 2014, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament. Ho vam fer en el transcurs del debat de la “proposta de resolució sobre el control de la legalitat en l’actuació de l’empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d’un conjunt … Read more

Alokabide- Anulado un desahucio de alquiler social por renta abusiva.

La otrora admirada Sociedad Vasca de Vivienda Pública sufre las mismas problemáticas que aquejan al pequeño parque de vivienda pública del Estado español. En el año 2013, Alokabide, realizó unos 75 desahucios en el parque de vivienda que gestiona, un total de + de 3000 viviendas. Igualmente, el servicio Bizigune, que gestiona 5193 viviendas de … Read more

Translate »